Povezovanje aplikacij

Visok nivo povezanosti informacijskih sistemov je osnova za uspešno poslovanje. Sistemi morajo med seboj sodelovati in uporabniku omogočati optimalne informacije. V kolikor se odločite za naše aplikacije lahko poskrbimo tudi za pripravo in izmenjavo podatkov med povezanimi aplikacijami.

Celovito poslovanje s skupkom različnih aplikacij

Povezane aplikacije
Povezane aplikacije

Povezovanje aplikacij (aplikacijska integracija) omogoči celosten pogled nad razpršenimi poslovnimi aplikacijami znotraj in zunaj podjetja. Aplikacijska integracija omogoča integracijo sistemov in aplikacij v enojen sistem, ki omogoča enostavnejše in bolj avtomatske poslovne procese. Namen celovitega sistema je omogočiti uporabnikom neomejeno skupno rabo podatkov in poslovnih procesov med katerokoli povezano aplikacijo ali virom podatkov v podjetju.

V povezovanje aplikacij so vključeni:

  • podatkovna integracija,
  • informacijska integracija,
  • podatkovna skladišča,
  • priprava podatkov,
  • prilagoditve.

Zanimivost

Statistika uporabe različnih brskalnikov kaže, da ima Internet Explorer še zmeraj največji delež - 54 %, sledi mu Firefox z 20 % in nato Chrome z 14 % ter Safari z 11 %. V zadnjem letu je največ pridobil Chrome.