Poslovna priložnost se lahko odpre kjerkoli in kadarkoli.
Naša naloga je, da jo lahko realizirate tako, ko to želite. Prek spleta!

Razvijamo in nudimo številne spletne programske aplikacije, portale ter spletne strani.

Poslovanje preko spleta kjerkoli in kadarkoli

Prihodnost je zaznamovana z računalništvom v oblaku, kar pomeni, da se zaradi zniževanja stroškov in hitrejšega razvoja funkcionalnosti, strateško manj pomembne aplikacije prestavijo v oblak. Pri tem se zmanjša strošek vzdrževanja in razvoja, hkrati pa se izkoristijo globalna znanja in pristopi.


Raznovrstne osnovne aplikacije in vsebine v oblaku
Raznovrstne osnovne aplikacije in vsebine v oblaku

Posebno namenske spletne aplikacije, ki so prilagojene poslovnim procesom podjetja, vam omogočajo, da vam konkurenca vedno sledi, vi pa ostajate v prednosti pri razvoju, nastopu na trgu in posledično boljših poslovnih ter finančnih rezultatih.

Naša strokovna znanja so usmerjena predvsem na področje medicine, kjer razvijamo linijo produktov fMedic ter za pokrivanje vseh procesov v preskrbi s prehrano fCatering (sistem sprejema naročil, organizacijsko razporejanje ljudi in inventarja, vodenje kuhinje, evidentiranje pijače in hrane...).

Zanimivost

Po rezultatih RIS raziskave ima 60 % anketirancev oblikovan profil na vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežij. Med temi prevladujejo mlajši, predvsem stari med 16 in 25 let (75 %).