Prava informacija, v pravem času, na pravem mestu.
Fiduro poslovna inteligenca.

Ponujamo napredne sisteme poslovne inteligence. Zagotovite si enostaven in hiter dostop do informacij ter varno hrambo in transformacijo podatkov! Zagotovite si boljše odgovore in odločitve - hitreje!

Od podatkov do odločitve

Od podatkov do odločitve
Podatki, Informacije, Znanje, Odločitve

Poslovna inteligenca vam nudi informacije, ki jih potrebujete v obliki, ki jo želite. Poslovnim uporabnikom omogoča hitrejše iskanje informacij v celotnem podjetju in avtomatsko generiranje poročil ter analiz na zahtevo.

Poslovna inteligenca spreminja način poslovanja; kot tehnološka inovacija pa skupaj z ljudmi, procesi in kulturo naredi vašo organizacijo bolj konkurenčno in donosno.


Podatkovno skladišče

Podatkovno skladišče je elektronska shramba strukturiranih podatkov, ki poleg hranjenja podatkov, ponuja poizvedbe in analize podatkov. Ima centralno upravljanje in združuje različne vire podatkov organizacije (CRM sistemi, ERP sistemi, finančni sistemi, SCM sistemi…). Uporabniki lahko dodatno vpisujejo potrebne podatke, podatke združujejo, jih analizirajo, grupirajo in izvažajo za potrebe predstavitev in odločitev.
V Fiduru izvajamo svetovanje, namestitve in nastavitve podatkovnih skladišč.


Transformacija podatkov

V letih se v podjetju nakopiči ogromna količina podatkov iz različnih sistemov. Podatke je potrebno ovrednotiti in združiti ter jih pripraviti tako, da so uporabni za odločitvene sisteme.


Odločitveni sistemi

Odločitveni sistemi glede na algoritme vrednotijo podatke in jih v obliki preglednic, grafov ter kompleksnejših analiz predstavijo vodstvu podjetja.

Zanimivost

Če resnično želite biti uspešni s poslovno inteligenco, jo morate uvesti pri vseh zaposlenih in se tam ne ustaviti, ampak nadaljevati še pri svojih naročnikih in dobaviteljih.